Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

projekt

Szkoła Podstawowa w Burzynie przystąpiła do projektu
„Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” realizowanego w ramach programu
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych”

Dokumenty do pobrania

Informacja o projekcie (.doc)

Regulamin rekrutacji (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Prezentacja multimedialna projektu (.ppt)

 

Zdjęcia z realizacji Projektu:

>> Galeria <<

Nowe!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE

 

źródło: http://zsburzyn.tuchow.pl/projekty-realizowane-w-szkole.html

Odpowiedz

Scroll To Top