Informacja dla kibiców LKS Burzyn

Z związku z sprzecznymi doniesieniami o tym, iż  działalność klubu sportowego LKS Burzyn jest zawieszona (była zawieszona), zarząd klubu informuję, że klub cały czas nieprzerwanie prowadzi swoją działalność. Jako stowarzyszenie kultury fizycznej i sportu LKS Burzyn wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego od 5 czerwca 2001 r. po numerem 0000016713.

W styczniu 2011 roku został wybrany nowy zarząd klubu, który obecnie reprezentuje LKS Burzyn. W czerwcu 2011 roku z klub z powodu braków kadrowych zakończył udział w rozgrywkach A-klasy prowadzonych przez Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej i nie został zgłoszony do kolejnego sezonu. W kolejnych latach klub nie otrzymywał dotacji na zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem i popularnością biegania jako sposobu na aktywne spędzanie wolnego czasu, LKS Burzyn realizuje obecnie projekt ” Biegajmy razem – dbając o zdrowie” oraz zadanie zlecone przez Burmistrza Tuchowa pt. ” Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Tuchowa”. Zawodnicy LKS Burzyn biorą regularnie udział w imprezach biegowych i zajmują wysokie miejsca, promując naszą miejscowość i gminę Tuchów.

Wszystkich chętnych pragnących poprawić swoją kondycje fizyczną i spędzić aktywnie wolny czas zapraszamy do wspólnych treningów biegowych. Osoby regularnie trenujące będą mogły uczestniczyć w imprezach biegowych w województwie małopolskim.

Zarząd LKS Burzyn

Odpowiedz

Scroll To Top