Jubileusz 60-lecia działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dniu 21 maja br. w Burzynie odbył się jubileusz 60-lecia działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, którą celebrował ksiądz proboszcz Andrzej Pecka.

Podczas kazania zwrócił on uwagę na pracę, jaką wykonują strażacy na rzecz swojej miejscowości i na niebezpieczeństwa, jakie mogą się zdarzyć podczas akcji ratowniczych. Stwierdził również: „na strażaków w Burzynie proboszcz zawsze może liczyć”. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe z jednostek OSP gminy Tuchów oraz Sanktuaryjna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Piotra Kucharzyka. Następnie odbył się przemarsz pocztów, strażaków oraz zaproszonych gości na plac przy Domu Kultury, gdzie odbyły się obchody 60-lecia jednostki. Przemarsz prowadziła Sanktuaryjna Orkiestra Dęta.
Na trybunie honorowej zasiedli: radny Rady Powiatu Tarnowskiego Bogdan Płachno, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie młodszy brygadier Piotr Wójcik, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie druh Grzegorz Gotfryd, burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, z-ca burmistrza, a jednocześnie wiceprezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tuchowie Kazimierz Kurczab, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona oraz jego zastępca Jerzy Odroniec, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tuchowie druh Mieczysław Kras, dyrektor Zespołu Szkół w Burzynie Anna Maria Karcińska oraz radni Rady Miejskiej w Tuchowie.

Na wstępie dowódca uroczystości naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie druh Krzysztof Gacek złożył meldunek o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystego apelu. Meldunek przyjął i przeglądu pododdziałów przy akompaniamencie „Marsza generalskiego” dokonał członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie druh Grzegorz Gotfryd. Następnie podniesiono flagę państwową i zaśpiewano hymn państwowy. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie druh Marek Nalepka powitał wszystkich obecnych na uroczystości, przedstawił krótki rys historyczny jednostki oraz w związku z jubileuszem złożył życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia do dalszej pracy i działalności społecznej wszystkim druhom, druhnom i ich rodzinom.

Następnie wręczono odznaczenia związkowe. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie Sławomir Nalepka i Bogdan Olbryt. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został druh Michał Jasiński. Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie Grzegorz Świegoda, Józef Serafin, Wacław Ropski, Sebastian Hawrylak, Krzysztof Rempała, Paweł Kuraś, Łukasz Sobarnia i Krzysztof Gacek. Odznaką Wzorowy Strażak wyróżniony został druh Piotr Hawrylak. Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza pierwszego stopnia wyróżnieni zostali: Krystian Głaz, Kamil Szczepański, Wojciech Świegoda, Kacper Pypeć, Jakub Sobarnia i Marcin Buczek. Odznaczenia wręczali: druh Grzegorz Gotfryd, brygadier Piotr Wójcik, druhowie Mieczysław Kras, Kazimierz Kurczab i Marek Nalepka.

Następnie głos zabierali goście honorowi, a dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu obchodów. Sanktuaryjna Orkiestra Dęta wykonała hymn strażacki „Rycerze Floriana”. Defiladą pododdziałów w rytm marsza zakończono oficjalną część jubileuszu. Gratulujemy strażakom z Burzyna i życzymy sukcesów w statutowej działalności.

Wacław Ropski

 

 

Odpowiedz

Scroll To Top