Klub Pozytywnego Seniora 2019 – Darmowe zajęcia Nordic Walking w Burzynie

Zapraszamy na DARMOWE zajęcia ruchowe z NORDIC WALKING. Zaczynamy już 15 lipca 2019 – o godzinie. 18.30.
Zajęcia trwają od lipca do września.

Miejsce startu zajęć: Dom Kultury w Burzynie.
Zgłoszenia można dokonać przez formularz internetowy lub na miejscu wypełniając kartę uczestnika.

W ramach projektu przewidziane są również zajęcia z dietetykiem.

Będzie możliwość darmowego wypożyczenia kijków NW.
Zajęcia poprowadzi instruktor z LKS Burzyn


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

    Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu Klub Pozytywnego Seniora 2019. oraz polityką prywatności, akceptuję je i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez Organizatora tj.: LKS BURZYN. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w działaniach marketingowych przez organizatora . Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu prowadzenia usług rejestracji wolontariusza, zarządzania zgłoszeniami (podstawa prawna: Art 6 pkt 1 lit. B RODO). Moje dane przetwarzane będą od momentu rejestracji do momentu wycofania przeze mnie zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.

    Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą Stowarzyszenia. Zobowiązuję się wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim udziałem/ wolontariatem w imprezie. Administratorem danych jest LKS BURZYN

Odpowiedz

Scroll To Top