Opłaty za gospodarowanie odpadami bez zmian

W 2015 roku na terenie gminy Tuchów nie zmieniono stawek opłat za gospodarowanie odpadami – odpady segregowane 8,00 zł, odpady zmieszane 15,00 zł.

Nie ulega również zmianie wzór formularza deklaracji, w związku z tym nie ma konieczności wypełniania nowej deklaracji na 2015 rok.

[źródło]odpady

Odpowiedz

Scroll To Top