Podręczniki 2012/2013

 

Kl. “0”

Edukacja przedszkolna
“Bawię się i uczę”, W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska, współpraca- Cz. Cyrański, Wydawnictwo MAC Edukacja, Nr dopuszczenia AZ-03-01/10-LU-1/12

Religia
„Jesteśmy dziećmi Boga”, ks Władysław Kubik SJ, Wydawnictwo WAM Kraków, Nr dopuszczenia 1099/2011

 

Kl. I
Pakiet do klasy pierwszej ,,Elementarz XXI wieku”:
“Elementarz XXI wieku – Podręcznik cz.1-2”, Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Współpraca w zakresie edukacji przyrodniczej: Joanna Winiecka-Nowak, Wydawnictwo NOWA ERA, Nry dopuszczeń: I semestr 404/1/2011, II semestr 404/2/2012
“Ćwiczenia zintegrowane” cz.1-4, Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Współpraca w zakresie edukacji przyrodniczej: Joanna Winiecka-Nowak, Wydawnictwo NOWA ERA, Nry dopuszczeń: I semestr 404/1/2011, II semestr 404/2/2012
“Ćwiczenia do edukacji matematycznej’ cz.1-4, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Wydawnicto NOWA ERA, Nry dopuszczeń: I semestr 404/1/2011, II semestr 404/2/2012
“Teczka artysty” (edukacja plastyczna z techniką), Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas, Wydawnictwo NOWA ERA, Nry dopuszczeń: I semestr 404/1/2011, II semestr 404/2/2012
“Ćwiczenia z edukacji muzycznej”, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Wydawnictwo NOWA ERA, Nry dopuszczeń: I semestr 404/1/2011, II semestr 404/2/2012
“Zeszyt do kaligrafii”, Elżbieta Kacprzak, Wydawnictwo NOWA ERA, Nr dopuszczenia 404/2/2012

Zajęcia komputerowe
Elementarz XXI wieku – “Zajęcia komputerowe”. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 1, Michał Kęska, Wydawnictwo Nowa Era, Nr dopuszczenia 228/1/2012/z1

język angielski
„Bugs World 1”. Carol Read, Ana Soberon (podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz. C), Wydawnictwo MACMILLAN, Nr dopuszczenia 30/1/2009

Religia
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” (katechizm + zeszyt ćwiczeń), ks Władysław Kubik SJ, Wydawnictwo WAM Kraków, Nr dopuszczenia 10198/2011
Kl. II

Edukacja wczesnoszkolna – Pakiet do klasy drugiej
“Od A do Z”, Joanna Białobrzeska, Wydawnictwo DIDASKO, Nr dopuszczenia 76/2/2010/z1

Język angielski
„Bugs World 2” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz. A), Carol Read, Ana Soberon (podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz. C) , Wydawnictwo MACMILLAN , Nr dopuszczenia 30/2/2010

religia
“Jam jest chleb życia” Podręcznik Ks. B. Klaus, Wydawnictwo BIBLOS, Numer dopuszczenia: AZ-11-01/1-1

 

Kl. III

Edukacja wczesnoszkolna – Pakiet do klasy trzeciej
“Od A do Z”, Joanna Białobrzeska, Wydawnictwo DIDASKO, Nr dopuszczenia 76/3/2011

„Ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne dla klasy III”, Agnieszka Kozak, Wydawnictwo DIDASKO

Język angielski
Bugs World 3 + zeszyt ćwiczeń, Elisendra Papiol, Maria Toth, Magdalena Kondro, Wydawnictwo MACMILLAN, Nr dopuszczenia 30/3/2011

Religia
Jezusowa Wspólnota serc (katechizm + zeszyt ćwiczeń), red. ks. W. Kubik SJ, T. Czarnecka, Wydawnictwo WAM Kraków, Nr dopuszczenia: 875/2004

 

KL. IV
Język polski
„Jutro pójdę w świat. Podręcznik dla klasy 4”, Hanna Dobrowolska, U. Dobrowolska, Wydawnictwo WSiP, Nr dopuszczenia 417/1/2012

Matematyka
„Matematyka z kluczem” (podręcznik + ćwiczenia), M.Braun, A. Małkowska, M. Paszyńska, Wydawnictwo NOWA ERA, Nr dopuszczenia 157/1/2012/z1

Historia i społeczeństwo
„Wczoraj i dziś” (podręcznik + zeszyt ucznia), G. Wojciechowski, Wydawnictwo NOWA ERA, Nr dopuszczenia 443/1/2012

Przyroda
„Tajemnice przyrody”, M. Marko-Morłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz, Wydawnictwo NOWA ERA, Nr dopuszczenia 399/1/2011

Plastyka
„Plastyka 4-6’,
S. K. Stopczyk, Wydawnictwo WSiP, Nr dopuszczenia 440/1/2012

Muzyka
„Klucz do muzyki 4”, K. Jakóbczak-Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik, Wydawnictwo WSiP, Nr dopuszczenia 406/1/2011

Język angielski
“PROJECT. Third edition 1”Wydanie egzaminacyjne (może być również bez tego zapisu) (podręcznik + zeszyt ćwiczeń), Tom Hutchinson, Wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS, Nr dopuszczenia 217/1/2012/z1

Religia „Zaproszeni przez Boga. Nowa wersja” (katechizm + zeszyt ćwiczeń), Red. ks. Zbigniew Marek SJ, Wydawnictwo WAM, Nr dopuszczenia AZ -21-01/10-KR-2/12

Informatyka
Lekcje z komputerem, Wydawnictwo WSiP, Nr dopuszczenia 50/09/S

 

KL. V

Język polski
„Jutro pójdę w świat” (podręcznik + ćwiczenia), Hanna Dobrowolska, Wydawnictwo WSiP, Nr dopuszczenia: 10/07

Historia
„Opowiem Ci ciekawą historię V” (podręcznik + ćwiczenia), A Wołosik, Wydawnictwo Żak, Nr dopuszczenia 201/00

Język angielski
Project – Third edition 2 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń), Tom Hutchinson, Wydawnictwo OXFORD, Nr dopuszczenia 217/1/2009

Przyroda
„Przyrodo witaj 5 (podręcznik + ćwiczenia), Praca Zbiorowa, WSiP, Nr dopuszczenia 139/06

Matematyka
„Matematyka 2001” Podręcznik dla klasy 5 + ćwiczenia, Praca zbiorowa, WSiP, Nr dopuszczenia 6/08

Muzyka
„Klucz do muzyki cz. II”, U. Smoczyńska, K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysik, WSiP 141/06

Religia
“Obdarowani przez Boga” (katechizm + zeszyt ćwiczeń), Ks. Zbigniew Marek SJ, WAM Kraków, nr dopuszczenia AZ-22-01/1-1

 

KL. VI

Język polski
„Jutro pójdę w świat” (podręcznik + ćwiczenia),, Hanna Dobrowolska, Wydawnictwo WSiP, Nr dopuszczenia: 38/08

Historia
„Opowiem Ci ciekawą historię VI” (podręcznik + ćwiczenia), A Wołosik, Wydawnictwo Żak, Nr dopuszczenia 179/01

Język angielski
– kontynuacja starego podręcznika do klasy V “PROJECT 2”,
– od listopada “PROJECT 3. THIRD EDITION”, Tom Hutchinson, Wydawnictwo OXFORD, Nr dopuszczenia 217/3/2009

Przyroda
„Przyrodo witaj 6” (podręcznik + ćwiczenia), Praca Zbiorowa, WSiP, Nr dopuszczenia 101/07

Matematyka
„Matematyka 2001” Podręcznik dla klasy 6 + ćwiczenia cz. 1 i 3), Praca zbiorowa, WSiP, Nr dopuszczenia 20/08

Plastyka
“Plastyka”, St. K. Stopczyk Wydawnictwo: WSiP, Nr dopuszczenia: 55/05

Religia
„Przemienieni przez Boga” (Katechizm + zeszyt ćwiczeń), ks. Zbigniew Marek, Wydawnictwo WAM, Nr dopuszczenia:AZ-23-01/1-1

 

GIMNAZJUM

Kl. I GIMNAZJUM

Język polski
„Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy I gimnazjum”, Witold Bobiński, Wydawnictwo WSiP, 26/1/2009
„Gramatyka i stylistyka. Podręcznik. Klasa I”, Zofia Czarniecka-Rodzik, Wydawnictwo WSiP, Nr dopuszczenia 164/1/2009

Historia
„Historia. Podręcznik do gimnazjum”, Janusz Ustrzycki Wydawnictwo OPERON, Nr dopuszczenia 189/1/2009

Język angielski
“Voices 2” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń), Catrine McBeth, K&S Bilsborough, Wydawnictwo Macmillian, Nr dopuszczenia 213/2/2011

Język niemiecki
„Magnet 1. Podręcznik dla gimnazjum + książka ćwiczeń ”, Giorgio Motta, Wydawnictwo LEKTORKLETT, Nr dopuszczenia 98/1/2009

Matematyka
„Matematyka 1. Podręcznik i ćwiczenia dla klasy I gimnazjum” Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński,
Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka, Wydawnictwo GWO, Nr dopuszczenia 168/1/2009

Fizyka
„Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum – cz. 1” B. Sagnowska, M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, D. Szot-Gawlik, M. Godlewska, Wydawnictwo ZAMKOR, Nr dopuszczenia 11/1/2009

Chemia
„Chemia Nowej Ery” Część I. Podręcznik dla gimnazjum, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin, Wydawnictwo NOWA ERA, Nr dopuszczenia 49/1/2009

Biologia
„Puls życia – kl. I” + Ćwiczenia “Puls życia cz. 1”, Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas, Wydawnictwo NOWA ERA, Nr dopuszczenia 58/1/2009

Geografia
„Geografia bez tajemnic”, Edward Dudek, Wydawnictwo Wiking, Nr dopuszczenia 120/1/2009

Plastyka
„Kraina sztuki”, B. Marcinkowska, L. Frydzińska- Świątczak, Wydawnictwo Szkolne PWN, Nr dopuszczenia 154/2009

Muzyka
„Świat muzyki”, Wacław Panek, Wydawnictwo WSiP, Nr dopuszczenia 81/2009

Religia
„Jezus uczy i zbawia .Nowa wersja” (katechizm + zeszyt ćwiczeń) Ks. Marek Zbigniew, Wydawnictwo WAM KRAKÓW, Nr dopuszczenia 1626/2012

Wiedza o społeczeństwie
„Dziś i jutro. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum”, Wydawnictwo NOWA ERA, Nr dopuszczenia 77/1/2009

Zajęcia artystyczne
„Kraina sztuki” B. Marcinkowska, L. Frydzińska -Świątczak, Wydawnictwo Szkolne PWN, Nr dopuszczenia 154/2009

Edukacja dla bezpieczeństwa
„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik z cwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum, Jarosław Słoma, Grzegorz Zając, Wydawnictwo NOWA ERA, Nr dopuszczenia 17/2009

 

Kl. II GIMNAZJUM
Język polski
„Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy II gimnazjum” , Witold Bobiński , Wydawnictwo WSiP , 26/2/2009
„Gramatyka i stylistyka. Podręcznik. Klasa II” , Zofia Czarniecka-Rodzik , Wydawnictwo WSiP , Nr dopuszczenia 164/2/2009

Historia
„Historia 2. Podręcznik do gimnazjum” , Janusz Ustrzycki Wydawnictwo OPERON , Nr dopuszczenia 189/2/2009

Język angielski
“CLICK ON 2 ” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) , Virginia Evans, Neil O’Sullivan, Wydawnictwo Express Publishing , Nr dopuszczenia 3/2/2009
a od drugiego semestru CLICK ON 3 (tylko podręcznik) Nr dopuszczenia 3/3/2009

Język niemiecki
„Magnet 2” Podręcznik + książka ćwiczeń , Giorgio Motta , Wydawnictwo LEKTORKLETT, Nr dopuszczenia 98/2/2010

Matematyka
„Matematyka 2. Podręcznik i ćwiczenia dla klasy II gimnazjum” Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka , Wydawnictwo GWO , Nr dopuszczenia 168/2/2009

Fizyka
„Świat fizyki . Podręcznik dla uczniów gimnazjum – cz. 2” B. Sagnowska, M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, D. Szot-Gawlik, M. Godlewska , Wydawnictwo ZAMKOR , Nr dopuszczenia 11/2/2010

Chemia
„Chemia Nowej Ery” Część II. Podręcznik dla gimnazjum , Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin , Wydawnictwo NOWA ERA , Nr dopuszczenia 49/2/2009

Biologia
„Puls życia – kl. II ” + Ćwiczenia “Puls życia cz. 2 ” , Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas , Wydawnictwo NOWA ERA , Nr dopuszczenia 58/2/2009

Geografia
„Geografia bez tajemnic” , Edward Dudek , Wydawnictwo Wiking , Nr dopuszczenia 120/2/2009

Plastyka
„Kraina sztuki”, B. Marcinkowska, L. Frydzińska- Świątczak , Wydawnictwo Szkolne PWN , Nr dopuszczenia 154/2009

Religia
“Jezus działa i zbawia”, Ks. Zbigniew Marek, Wydawnictwo WAM Kraków, Nr dopuszczenia AZ-32-01/1-11

Wiedza o społeczeństwie
„Dziś i jutro . Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum ”, Wydawnictwo NOWA ERA , Nr dopuszczenia 77/1/2009

Zajęcia artystyczne
„Kraina sztuki” B. Marcinkowska, L. Frydzińska -Świątczak , Wydawnictwo Szkolne PWN , Nr dopuszczenia 154/2009

Edukacja dla bezpieczeństwa
„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum, Jarosław Słoma, Grzegorz Zając , Wydawnictwo NOWA ERA , Nr dopuszczenia 17/2009

 

Kl. III GIMNAZJUM

Język polski
„Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy III gimnazjum” , Witold Bobiński , Wydawnictwo WSiP , 26/3/2010
„Gramatyka i stylistyka. Podręcznik. Klasa III” , Zofia Czarniecka-Rodzik , Wydawnictwo WSiP , Nr dopuszczenia 164/III/2010

Historia
„Historia 3. Podręcznik do gimnazjum” , Janusz Ustrzycki Wydawnictwo OPERON, Nr dopuszczenia 189/3/2011

Język angielski
“CLICK ON 3 ” (tylko podręcznik – kontynuacja z klasy II) , Virginia Evans, Neil O’Sullivan, Wydawnictwo Express Publishing , Nr dopuszczenia 3/3/2009
„Longman Repetytorium Gimnazjalne” – poziom podstawowy i rozszerzony (bez testów), R. Fricker, J Gaszewski, T. Siuta, M. Mińska, Wydawnictwo Longman, Nr dopuszczenia 353/2011

Język niemiecki
„Magnet 3” Podręcznik + książka ćwiczeń , Giorgio Motta , Wydawnictwo LEKTORKLETT, Nr dopuszczenia 98/3/2011

Matematyka
„Matematyka z plusem” (podręcznik + ćwiczenia), Małgorzata Dobrowolska, Wydawnictwo GWO , Nr dopuszczenia 168/3/2011

Fizyka
„Świat fizyki . Podręcznik dla uczniów gimnazjum – cz. 3” B. Sagnowska , Wydawnictwo ZAMKOR , Nr dopuszczenia 11/3/2010

Chemia
„Chemia Nowej Ery” Część III. Podręcznik dla gimnazjum , Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin , Wydawnictwo NOWA ERA , Nr dopuszczenia 49/3/2010

Biologia
„Puls życia – kl. III ” + Ćwiczenia “Puls życia cz. 3 ”, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas , Wydawnictwo NOWA ERA , Nr dopuszczenia 58/3/2010

Geografia
„Geografia bez tajemnic”, Edward Dudek, Wydawnictwo Wiking, Nr dopuszczenia 120/3/2011

Religia
“Jezus prowadzi i zbawia”, Ks. Zbigniew Marek, Wydawnictwo WAM Kraków, Nr dopuszczenia AZ-33-01/1-11

 

Pobierz dokument (*.doc)

Odpowiedz

Scroll To Top