Podział subwencji dla Burzyna

Podział subwencji dla Burzyna

Wysokość środków wydzielonych do dyspozycji sołectwa Burzyn na rok 2015: 53 700 zł

Po naradzie radni Rady Sołeckiej zaproponowali następujący podział środków:

  1. Drogi gminne – 30 000 zł
  2. Odśnieżanie –  9 000 zł
  3. OSP – 4 000 zł
  4. DK Burzyn – 2 000 zł
  5. Mienie komunalne – 7 000 zł
  6. Rezerwa budżetowa  – 1 700 zł.

 

Drogi szczegółowo:

Na podstawie zgłoszeń mieszkańców przewidujemy:

– Odtworzenie rowu k. p. Pluty 235 mb  – 1.700 zł

– Naprawa wybrzuszeń w asfalcie oraz przepustu k. p. Pluty – 2.000 zł

– Droga do p. Szczepańskiej uzupełnienie kamienia, konieczność wykonania odwodnień liniowych – 4 000 zł

– Naprawa drogi do pola Andrzeja Nalepki (pow. K. Nowaka) – 1 500 zł

– Korytka 50 x 50 k. p. Wiejackiego do drogi pow. 40 mb  – 6 000 zł

– Korytka k. p. Cz. Wójcika 30 cm 20 mb. – 2 400 zł

– Korytka k. p. M. Nalepki 30 cm 35 mb. – 4 200 zł

– Kliniec do przetargu –  5 000 zł

– Nowa fosa od kapliczki do zak. do p. S. Mikruta 120 mb i przepust   –  3 200 zł

 

Mienie komunalne: 7.000 zł

(m.in. kamień na drogę k. stawu, przestawienie szlabanu pod most, wycinanie krzaków przy drodze do kościoła, przy drodze k.p. Słoty, przy boisku sportowym
od strony rzeki – dbałość o estetykę miejscowości).

 

Głosowanie w sprawie subwencji: mieszkańcy przyjęli propozycję.

Wyniki głosowania:

GŁOSY ZA – 61 osoby

GŁOSY PRZECIW – 0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ – 1 osoba

 

Odpowiedz

Scroll To Top