Porozumienie Gminy Tuchów z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie – Jarosław Makowiec inicjatorem

Gmina Tuchów będzie współpracować w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów naukowo-badawczych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

W czwartek 22 lutego 2018 r. burmistrz Tuchowa Adam Drogoś podpisał porozumienie określające cele i zasady współpracy. Inicjatorem podpisania porozumienia był Jarosław Makowiec – prezes LKS Burzyn.
Bardzo się cieszę, że doszło do oficjalnego podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy naszą gminą, a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Już wkrótce powstaną wspólne projekty, o czym będziemy informować na bieżąco – dodaje prezes LKSu.

Celem niniejszego porozumienia jest określenie zakresu i podstawowych zasad współpracy obejmującej w szczególności:
1) opracowanie projektów wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczych i rozwojowych
2) wspólną realizację przedsięwzięć naukowych i badawczo-rozwojowych,
3) wspólną organizację tematycznych konferencji i seminariów,
4) współpracę w zakresie tworzenia i opracowania specjalności, programów kształcenia dotyczących projektowania, wdrażania i doskonalenia informatycznych systemów zarządzania oraz innych obszarów tematycznych zgodnych z profilem działalności stron porozumienia – z przeznaczeniem do realizacji w procesie dydaktycznym UEK,
5) odbywanie przez studentów UEK praktyki dyplomowej lub stażu.

Odpowiedz

Scroll To Top