Przedsiębiorczość i ekonomia z LKS Burzyn na Pogórzu

LKS Burzyn we wrześniu i w październiku 2018 bardzo aktywnie działa na Pogórzu – w Gminach: Tuchów, Szerzyny, Gromnik oraz Ryglice (a już wkrótce i w gminie Rzepiennik Strzyżewski).
Stowarzyszenie z naszej miejscowości prowadzi zajęcia m.in. z młodzieżą nt. podstaw przedsiębiorczości, ekonomii, kreatywności oraz analizy profilu osobowościowego. Zajęcia cieszą się bardzo dużym powodzeniem.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu “Wzmacnianie spójności społecznej na Pogórzu”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odpowiedz

Scroll To Top