Spotkanie nt. przyłączy nowej sieci kanalizacyjnej!

Sołtys wsi Burzyn informuje,  że spotkanie z przedstawicielami spółki Dorzecze Białej dotyczące wykonania przyłączy do nowej sieci kanalizacyjnej odbędzie się

we wtorek 7 lipca o godz. 17:30 w Domu Kultury w Burzynie.

Zainteresowanych właścicieli działek, po których przebiega sieć proszę o niezawodne przybycie.

Wacław Ropski

Odpowiedz

Scroll To Top