Wycena usługi

Opublikowanie zapytania: 15.06.2020

Zwracamy się z zapytaniem o wycenę poniższych usług:

Cena za 1 wydarzenie sportowo-rekreacyjne: ….. zł

Cena za 5 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych: ….. zł

Kompleksowa usługa organizacyjno – pomiarowa na evencie sportowym
 Pełna kompleksowa obsługa imprezy
 • Zapisy on-line do biegu za pośrednictwem strony internetowej zleceniobiorcy www
 • Przygotowanie list startowych z podziałem na dowolną ilość kategorii i innych kryteriów, np., mieszkaniec miasta, itp.
 • Obsługa biura zawodów. Rejestracja zawodników przed biegiem, wydawanie chipów i numerów startowych.
 • Elektroniczny pomiar czasu przy wykorzystaniu systemu elektronicznego na punkcie kontrolnym (START- META) przy wykorzystaniu chipów zwrotnych na buta.
 • Dostarczenie chipów pomiarowych dla każdego uczestnika biegu (min. 300szt.)
 • Dostarczenie pistoletu startowego wraz z nabojami.
 • Zegar dwustronny typu LED, które będzie wyświetlać czas biegu na mecie.
 • Przygotowanie wyników końcowych wg dowolnej ilości kryteriów po zakończeniu biegu.
 • Umieszczenie wyników w formacie PDF na dowolnej stronie wskazanej przez Organizatora.
 • Wyniki na stronie organizatora
 • Kamera na mecie
 • Brama startowa – 2 sztuki
 • Dostarczenie namiotów ochronnych (6 sztuk)
 • Umieszczenie dużej dmuchanej sceny (muszla) służącej jako biuro zawodów, zakończenie imprezy, występy zespołów (rozmiar ok 10x6m)
 • Dostarczenie podium na scenę
 • Dostarczenie profesjonalnego sprzętu nagłośniającego ( mikser, mikrofony, głośniki )
 • Usługa Profesjonalnego spikera sportowego
 • Wykonanie pamiątkowych numerów startowych – nadruk niezmywalny ze względu na różne warunki atmosferyczne
 • Przywiezienie, ustawienie na odcinku start meta płotków ochronnych oddzielających kibiców od zawodników (ok. 60 sztuk – min. wymiary 200x75cm )
 • Umożliwienie zleceniodawcy umieszczenie na w/w płotkach banerów dostarczonych przez niego
 • Dostarczenie dużej ilości kabli elektrycznych 380v oraz 230 v celem podłączenia w/w urządzeń (do 200m)
 • Wykonanie i wręczenie na mecie pamiątkowych odlewanych medali dla uczestników biegu (min. 100 szt)
 • Stworzenie stanowiska dla wydawania posiłku
 • Ustawienie za podium dużej tablicy na baner promujący projekt w wymiarach 2×3 m
 • Zapewnienie transportu sprzętu do obsługi imprezy oraz instalacja w/w sprzętu na terenie organizowanego wydarzenia sportowego
 • Zapewnienie marketingu w formie umieszczenia informacji o biegu w najważniejszych kalendarzach biegowych
 • Kompleksowa kilkumiesięczna promocja imprezy (mailingi, facebook, artykuły – posiadanie bazy mailingowej z min. 600 rekordów z osobami biegającymi)
 • Projekt + druk 1000 sztuk ulotek promocyjnych
 • Projekt + druk 100 plakatów promocyjnych
 • Zapewnienie obsługi fotograficznej z każdej imprezy – fotorelacje
 • Zapewnienie obsługi wideo (film promocyjny po wydarzeniu)
 • Dostarczenie i przygotowanie nagród w wydzielonych kategoriach biegów dorosłych (wg. ustalonych kategorii z organizatorem)
 • Obsługa sędziowska biegów (podział na kategorie, przygotowanie medali i nagród, wg. ustalonych kategorii z organizatorem)
 • Stworzenie strony www całego cyklu biegów (dotyczy wszystkich imprez oraz obsługa przez okres min. 6 miesięcy)
 • Wyznaczenie tras biegów
 • Realizacja zadania wg. terminów ustalonych z organizatorem

Pobierz wzór oferty >>>>

Termin realizacji: lipiec 2020 r.  – listopad 2020

Termin nadsyłania ofert: 30.06.2020

Termin ważności oferty 30 dni

Wyceny należy składać/nadsyłać:

Stowarzyszenie Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych
Burzyn 221, 33-170 Tuchów

kontakt: 604 392 461

Odpowiedz

Scroll To Top