Wycena wykonania usług

Publikacja zapytania: 17.08.2018

Zwracamy się z zapytaniem o wycenę poniższych usług

==============================================================

Działanie nr 1 – w 5 gminach – łącznie 5 działań (1 gmina = 1 działanie )

Pojedyncze działanie obejmuje: 2 dni – szkolenia i warsztaty po 4 godziny – łącznie 8 godzin

Krótki opis: Analiza profilu osobowościowego oraz poprawa współpracy międzyludzkiej

W sumie: 10 dni szkoleniowych/warsztatów
==============================================================

Działanie nr 2 – w 5 gminach – łącznie 5 działań  (1 gmina = 1 działanie )

Pojedyncze działanie obejmuje:  1 dzień – szkolenie i warsztaty – 5 godzin

Krótki opis:  Promowanie postaw przedsiębiorczych i zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej/ firmy

W sumie: 5 dni szkoleniowych/warsztatów

==============================================================

Działanie nr 3 –  w 5 gminach – łącznie 5 działań (1 gmina = 1 działanie )

Pojedyncze działanie obejmuje:  2 dni –  indywidualnego doradztwa –  po 4 godz. (łącznie 8 godzin )

Krótki opis: Indywidualne spotkania z osobami i przedstawicielami firm ukierunkowane na pomoc i wskazanie sposobów postępowania

W sumie:  10 dni szkoleniowych/warsztatów

==============================================================

Działanie nr 4 – w 5 gminach – łącznie 5 działań (1 gmina = 1 działanie )

Pojedyncze działanie obejmuje:   2 dni – szkolenie i warsztaty  – po 4 godziny  (razem 8 godzin )

W sumie: 10 dni szkoleniowych/warsztatów

Krótki opis:  Zajęcia dla młodzieży w szkole (gimnazjum, technikum, szkoła średnia) dot. podstaw zarządzania i ekonomii, przedsiębiorczości, ukierunkowane na przekazanie młodzieży wiedzy nt. zakładania i prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Opracowany zostanie autorski kurs w trakcie którego zostanie przybliżona problematyka dot. szeroko pojętej ekonomii i zarządzania oraz przedsiębiorczości.

==============================================================

Uwaga: Każde działanie obejmuje również: przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników.

Szczegółowy opis działań przedstawiony w załączniku od zleceniodawcy.

Obszar realizacji Gminy: Tuchów, Szerzyny, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik

Termin realizacji wrzesień-grudzień 2018 r.

Termin nadsyłania ofert: 2.09.2018

Termin ważności oferty 30 dni

Wyceny należy składać/nadsyłać:

LKS Burzyn,
Burzyn 221, 33-170 Tuchów

Odpowiedz

Scroll To Top