Wycena wykonania usług

Opublikowanie zapytania: 20.08.2018

Zwracamy się z zapytaniem o wycenę poniższych usług:

Warsztaty/Szkolenia: Pierwsza pomoc oraz bezpieczne wakacje nad wodą – dla dzieci
Działania w 5 gminach (Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny) – łącznie 5 działań (1 działanie = 1 gmina)

Opis pojedynczego działania: 4 dni warsztaty z dziećmi w szkołach podstawowych/gimnazjach – po 5 godzin)
Łączna ilość godzin: 100

Pierwsza pomoc oraz bezpieczne wakacje nad wodą
– zajęcia z ratownikami – prelekcje teoretyczne nt pierwszej pomocy, bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz praktyczne ćwiczenia m.in. na fantomach ratowniczych – każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kurs warsztatów.

Termin realizacji: listopad 2018 r. – marzec 2019r. 

Termin nadsyłania ofert: 9.09.2018

Termin ważności oferty 30 dni

Wyceny należy składać/nadsyłać:

LKS Burzyn,
Burzyn 221, 33-170 Tuchów

kontakt: 604 392 461

Odpowiedz

Scroll To Top