Wycena wykonania usług

Opublikowanie zapytania: 15.11.2018

Działania w 5 gminach (Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny) – łącznie 5 działań (1 działanie = 1 gmina) 

Całodniowe warsztaty z dziećmi  (po 6 godzin w gminie)

Tytuł: „KAMPANIA ANTYSMOGOWA”

Działania w 5 gminach 

Opis pojedynczego działania – 1 dzień warsztaty z dziećmi w szkołach – 6 godzin,

Łączna ilość godzin: 30
Kampania Antysmogowa – prelekcje z dziećmi w szkołach,
przygotowanie ulotki / broszury  – materiały edukacyjne dla dzieci nt. dbania o czyste powietrze

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne.

Termin realizacji: grudzień 2018 r. – luty 2019r. 

Termin nadsyłania ofert: 2.12.2018

Termin ważności oferty 30 dni

Wyceny należy składać/nadsyłać:

LKS Burzyn,
Burzyn 221, 33-170 Tuchów

kontakt: 604 392 461

Odpowiedz

Scroll To Top