Wydanie czterech publikacji o lokalnym dziedzictwie gminy Tuchów

W listopadzie 2018 powstały 4 publikacje o lokalnym dziedzictwie gminy Tuchów, tj.:

  • Album “Tuchów dawniej i dzisiaj”
  • Mapa składana – “Infomapa”
  • Pakiet 9 szt. pocztówek
  • Foldery

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacje opracowane przez LKS Burzyn.
Publikacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odpowiedz

Scroll To Top