Zapisy do oddziału przedszkolnego, uczniów do klasy I szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum 2015/2016

Informujemy, że zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego  oraz uczniów do klasy I szkoły podstawowej  i klasy I gimnazjum na rok szkolny 2015/2016
prowadzone są w sekretariacie szkoły ZS BURZYN do dnia 27 marca 2015 r.


Stosowne druki można otrzymać w sekretariacie, od nauczyciela oddziału przedszkolnego lub  pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkół w Burzynie: 

www.zsburzyn.tuchow.pl

klik

Odpowiedz

Scroll To Top