Zapisy do projektu Klub Pozytywnego Seniora

Od 1 lipca 2015r. rusza projekt Klub Pozytywnego Seniora.

Projekt ma na celu propagowanie zdrowego odżywiania, czynnego wypoczynku oraz rekreacji ruchowej wśród seniorów 50+. Integracji wewnątrz i międzypokoleniowej wraz z podniesieniem jakości życia osób starszych i poprawy ich kondycji fizycznej i psychofizycznej.

Podczas projektu chcemy zrealizować
I. Warsztaty zasad zdrowego odżywiania wśród seniorów
II. Warsztaty aktywnego wypoczynku, rekreacji ruchowej z kijkami nordic walking oraz fitness
wśród seniorów.
II. Międzypokoleniowy wyjazd integracyjny do Tatrzańskiego Parku Narodowego seniorów.

Zapisy i informacje na stronie projektowej: senior.burzyn.pl

norw

Odpowiedz

Scroll To Top