Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie

Sołtys wsi Burzyn informuje, że ZEBRANIE WIEJSKIE odbędzie się dnia 25.01.2015 o godz. 16:00 w DOMU KULTURY W BURZYNIE.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania i przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie projektu budżetu gminy Tuchów na 2015 rok oraz uchwał podatkowych.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.
4. Zapoznanie z zasadami wyborów sołtysów i rad sołeckich.
5. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej i sołtysa.
6. Zgłaszanie kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej.
7. Podział subwencji.

Odpowiedz

Scroll To Top