I Burzyński Bieg Przełajowy – Memoriał Pamięci prof. Jana Sajdaka

Serdecznie zapraszamy na I Burzyński Bieg Przełajowy – Memoriał pamięci prof. Jana Sajdaka.

plakat

Warunki uczestnictwa

 • Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w obeczności opiekuna – rodzica, nauczyciela, lub innej upoważnionej osoby – muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Osoby startujące muszą przedłożyć w biurze zawodów podpisane oświadczenie o starcie w biegu
 • Pobierz oświadczenie_rodzice >
 • Pobierz oświadczenie osoby pełnoletnie >

Komisja Sędziowska

 • Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Lekkoatletycznego/,
 • Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii Dyrektora Szkoły ZS Burzyn.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia do udziału w biegu w Biurze Zawodów (Stadion LKS Burzyn) od godz. 13:15 dnia – 1 czerwca 2014 roku – Niedziela lub do Piątku (30 maja) w ZS Burzyn u nauczycieli WFu
 • Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań wideo na których się znajdują – w celu promocji biegu.
 • Uwaga! Zgłoszenie uczestnictwa w I Biegu Burzyńskim – pamięci prof. Jana Sajdaka jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

 • Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Organizator zawodów,
 • Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny,
 • Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed następnym biegiem).Jeżeli do tego czasu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,
 • Podczas rozgrywania zawodów na trasach biegów nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę,
 • Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży,
 • Organizator zapewnia opiekę lekarska podczas zawodów
 • Pomiar czasu – ręczny

Nagrody

 • Za pierwsze trzy miejsca w każdym biegu (podział kobiety i mężczyźni)  organizator przewiduje nagrody (specjalne medale pamiątkowe, upominki rzeczowe)
 • Dodatkowo każdy zwycięzca biegu otrzyma specjalną replikę dukatu tarnowskiego
 • Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

DSC_0582

DSC_0585
DSC_0631
DSC_0632

Sponsorzy biegu:

sponsorzy

 

Bieg  jest częścią obchodów Dnia Dziecka w Burzynie.

Odpowiedz

Scroll To Top