Podsumowanie projektu “Promocja Pogórza poprzez organizację 5 wydarzeń rekreacyjno-sportowych oraz 5 wydarzeń ekologiczno-rekreacyjnych”

Przeżyliśmy niezapomniany okres podczas projektu “Promocja Pogórza poprzez organizację 5 wydarzeń rekreacyjno-sportowych oraz 5 wydarzeń ekologiczno-rekreacyjnych”. Dzięki staraniom i zaangażowaniu społeczności, te wydarzenia przekształciły Pogórze w dynamiczne centrum rekreacji, ekologii i zdrowego stylu życia.

“Tour de Pogórze” to seria pięciu otwartych imprez rekreacyjnych, obejmujących biegi i nordic walking na różnych dystansach w Gminach należących do regionu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju: Ryglice, Szerzyny, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski i Tuchów. Wydarzenia odbyły się od czerwca 2022 do maja 2023 roku, były dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. To było prawdziwe święto aktywności fizycznej, promujące obszar Pogórza jako doskonałe miejsce do turystyki i sportu. Niezapomniane chwile, które spędziliśmy na tychże imprezach, nie tylko podniosły kondycję uczestników, ale także podkreśliły urodę tego obszaru. Były one także okazją do promowania lokalnych produktów na specjalnych stoiskach. Z każdego wydarzenia powstały inspirujące filmy promocyjne i relacje fotograficzne, które zostały udostępnione online, przyczyniając się do rozpowszechnienia informacji o atrakcyjności terenu Pogórza. Aż 750 osób wzięło udział w tych wydarzeniach, co pokazuje, że Pogórze jest miejscem aktywności i wspólnoty.

Wydarzenia “Aktywne-Pogórze” to kolejne pięć wyjątkowych inicjatyw, które promowały rekreację, ekologię, lokalne wyroby, kulturę oraz zdrowy styl życia. Przez okres od czerwca 2022 do października 2023 roku, uczestnicy mieli okazję do wzięcia udziału w różnego rodzaju grach, zabawach i konkursach, związanych z ekologią, rekreacją, lokalnymi wyrobami i zdrowym stylem życia. Podobnie jak w przypadku poprzednich wydarzeń, uczestnictwo było otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku czy umiejętności. To był czas, w którym wspólnie dbaliśmy o nasze otoczenie i celebrowaliśmy lokalne dziedzictwo oraz kulturę. Około 600 osób wzięło udział w tych wydarzeniach, podkreślając znaczenie zdrowego trybu życia i ekologii.

Ten projekt nie znał barier wiekowych – był dostępny zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i seniorów, w tym dla osób z grup defaworyzowanych. Wszystkie wydarzenia były otwarte i bezpłatne, co umożliwiło szeroką partycypację wszystkich grup defaworyzowanych wskazanych w LSR Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. To był prawdziwy sukces, który wskazuje na potencjał Pogórza jako miejsca, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie.

Dzięki aktywności i zaangażowaniu społeczności, Pogórze stało się jeszcze bardziej atrakcyjne jako miejsce do życia, rekreacji i turystyki. To był projekt pełen radości, wspólnoty i zdrowego stylu życia. Brawo dla wszystkich za to niezapomniane doświadczenie!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odpowiedz

Scroll To Top