Aktywne Pogórze – Rzepiennik Strzyżewski

Dnia 12.06.2023 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski w Olszynach odbył się piknik w ramach wydarzenia “Aktywne Pogórze”, który jest częścią projektu “Promocja Pogórza poprzez organizację 5 wydarzeń rekreacyjno-sportowych oraz 5 wydarzeń ekologiczno-rekreacyjnych”.

W wydarzeniu udział wzięło ok. 100 uczestników. Dla najlepszych uczestników wśród poszczególnych gier i zabawa czekały pamiątkowe nagrody. Niezapomniane chwile, które uczestnicy spędzili razem na tym wydarzeniu, nie tylko podniosły kondycję i integrację społeczną, ale także podkreśliły urodę tego obszaru oraz aktywność loklanej społeczności.

Wydarzenia “Aktywne-Pogórze” to pięć wyjątkowych okazji, które promują rekreację na terenach zielonych, ekologię, lokalne wyroby, kulturę oraz zdrowy styl życia. Uczestnicy mieli okazję do wzięcia udziału w różnego rodzaju grach, zabawach i konkursach, związanych z ekologią, rekreacją, lokalnymi wyrobami i zdrowym stylem życia. Uczestnictwo było otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku czy umiejętności. To był czas, w którym wspólnie dbaliśmy o nasze otoczenie i celebrowaliśmy lokalne dziedzictwo oraz kulturę.

Udział w wydarzeniu był darmowy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odpowiedz

Scroll To Top