DARMOWE Warsztaty – jak pozyskać dotacje na działalność gospodarczą!

Zapraszamy na DARMOWE WARSZTATY!

W celu wspierania w budowie sieci współpracy oraz promowania aktywności w różnych aspektach życia codziennego, pomiędzy rolnikami, mieszkańcami małych miejscowości wiejskich, wykorzystując w tym celu: edukację, upowszechnianie wiedzy  i działania aktywizujące – Prezes  LKS Burzyn Jarosław Makowiec zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację inicjatyw społecznych”, a w ramach niego na szkolenia i warsztaty w trakcie będziesz mógł:

 • Dowiedzieć się co to jest osobowość i temperament, diagnozując przy okazji jaki posiadasz typ temperamentu,
 • Nauczyć się odczytywać sygnały niewerbalne, które na co dzień dostrzegasz w relacjach międzyludzkich,
 • Usprawnić swoją komunikatywność,
 • Nauczyć się jak radzić sobie z konfliktami,
 • Sprawdzić czy jesteś asertywny i jak się uasertywnić,
 • Poznać zasady współpracy międzyludzkiej i dowiedzieć się czym różni się grupa od zespołu oraz jaka jest Twoja rola zespołowa,
 • Sprawdzić czy posiadasz predyspozycje do założenia swojej firmy/działalności gospodarczej,
 • Poznać „krok po kroku” jak założyć swoją działalność gospodarczą,
 • Zweryfikować czy Twój pomysł biznesowy ma szansę na rozwój oraz czy jest innowacyjny,
 • Nauczyć się jak profesjonalnie przygotować biznes plan przyszłej działalności gospodarczej,
 • Zdobyć wiedzę np. źródeł finansowania każdego etapu zakładania i prowadzenia biznesu, a dostępnych obecnie na rynku,
 • Porozmawiać z ekspertami nt. problematyki omawianej podczas zajęć i skonsultować swoje problemy, uzyskując fachową pomoc i wsparcie.
 • Każdy uczestnik zajęć otrzyma certyfikat imienny podpisany przez akredytowanego eksperta.

Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych warsztatów przez doświadczonego trenera, w trakcie których każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, bardzo ciekawe testy wraz z kluczami odpowiedzi, zdobędzie praktyczną wiedzę, ułatwiającą współpracę zespołową i realizację różnych projektów.

Przyjdź, a zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce!

Zajęcia będą się odbywały w dniach 21-23 września w Domu Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10.
Warsztaty / Szkolenie:

 • 21-22 września, sala nr 20
 • godz. 15.00-20.00

Indywidualne doradztwo biznesowe

 • 23 września – sala nr 20
 • godz. 10.00-14.00

Planujemy, że każdego dnia po zajęciach od godziny 19.00 do 20.00, będzie możliwość indywidualnego spotkania z ekspertem i omówienia swoich problemów oraz uzyskania konkretnej pomocy doradczej.

Będzie też możliwość skonsultowania i wyliczenia opłacalności konkretnych pomysłów biznesowych.

Każdy uczestnik otrzyma materiały, które mogą pozwolić na weryfikację swoich pomysłów biznesowych: cykl filmów pokazujących jak krok po kroku założyć swoją działalność gospodarczą („Akademia Biznesu”), przykładowe gotowe biznesplany (pełne wersje) działalności gospodarczych już założonych i funkcjonujących nieprzerwanie kilka lat, publikacje książkowe nt. przedsiębiorczości.

Zamierzeniem organizatorów jest zachęcenie do współpracy międzyludzkiej i kooperacji w różnych obszarach ludzkiej aktywności, uzmysłowienia rangi i ważności zagadnień dot. osobowości, komunikacji, asertywności, zespołowości, itp.

Identyfikując duży, a niewykorzystany właściwie jak dotąd potencjał – tkwiący w mieszkańcach małych miejscowości – chcemy przekazać specjalistyczną wiedzę dotyczącą analizy pomysłów biznesowych i później zakładania innowacyjnych działalności gospodarczych wraz z zaoferowaniem praktycznych warsztatów, w trakcie których rozpatrywane będą konkretne sytuacje problemowe i omawiane przypadki funkcjonujących firm.

W zamierzeniu chcemy także przygotować kandydatów na przedsiębiorców, wypracować i potem wspierać oryginalne koncepcje i pomysły biznesowe, które następnie mogły by być sukcesywnie wdrażane w życie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

ZAPRASZAMY!!!!!

 

 

 

Odpowiedz

Scroll To Top