Historia Szkoły

Historia Szkolnictwa w Burzynie

janklowka

Janklówka

Historia szkolnictwa w Burzynie sięga roku 1853. Pierwsza placówka znajdowała siię na pograniczu Burzyna i Bistuszowej.

Przez 21 lat była to szkoła trywialna (gminna). W 1920 szkołę przeniesiono do dawnej karczmy “Janklówki” w środku wsi. W tym też czasie placówka otrzymała status szkoły trzyklasowej z dwoma nauczycielami, a od 1937r. status szkoły powszechnej I-stopnia czteroklasowej.

W latach okupacji zorganizowano w Burzynie, w Elsowie, tajne nauczanie, bowiem członkowie Filareckiego Związku Elsów z Poznania i innych stron Polski znaleźli tu schronienie. Profesor Uniwersytetu Poznańskiego Jan Dobrowolski nawiązał kontakt z Okręgową Komisją Oświaty i Kultury, której przedstawicielem był profesor Jan Sajdak.

W latach 1945-52 szkoła burzyńska stała się sześcioklasową, a następnie siedmioklasową szkołą postawową z czterema nauczycielami. W 1958r. część klas (następnie wszystkie) przeniesiono z Janklówki do budynku podworskiego. W latach sześćdziesiątych placówka stała się ośmioklasową.

4 września 2004r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku Szkoły Podstawowej w Burzynie. W 2005r. w tym samym budynku otwarto także gimnazjum.

Rok szkolny 2013/2014 będzie ważny w historii Zespołu Szkół w Burzynie. Placówka otrzyma patrona, którym będzie profesow Jan Sajdak.

Przy szkole zostanie także otwarta hala sportowa.

dworek

Budynek Podworski

zsburzyn

Nowy budynek ZS Burzyn

hala-burzyn

Hala Sportowa obok ZS Burzyn

Uroczyste otwrarcie nowego budynku ZS Burzyn w 2004r

Uroczyste otwrarcie nowego budynku ZS Burzyn w 2004r

Odpowiedz

Scroll To Top