KLUB POZYTYWNEGO SENIORA – Warsztaty Nordic Walking oraz Marsz Nordic Walking


Projekt Klub Pozytywnego Seniora ma na celu propagowanie zdrowego odżywiania, czynnego wypoczynku, rekreacji ruchowej wśród osób dojrzałych i integracji międzypokoleniowej z młodszymi uczestnikami wraz z podniesieniem jakości życia osób starszych i poprawy ich kondycji fizycznej i psychofizycznej. Podczas projektu odbywają się m.in.: warsztaty rekreacji ruchowej nordic walking oraz międzypokoleniowy Marsz Nordic Walking. Projekt jest realizowany przez LKS Burzyn w gminie Tuchów oraz najbliższej okolicy od lipca do września 2019.

Projekt dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego.

Odpowiedz

Scroll To Top