Podsumowanie projektu “Wzmacnianie Spójności Społecznej na Pogórzu”

W okresie od września 2018 do marca 2019 na terenie 5 gmin (Tuchów, Gromnik, Ryglice, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski) stowarzyszenie LKS Burzyn realizowało Projekt pt Wzmacnianie Spójności Społecznej na Pogórzu. Był to cykl 36 otwartych działań animacyjnych/edukacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie spójności społecznej oraz 1 konferencji podsumowującej projekt w Gminach należących do regionu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju : W warsztatach/spotkania nie był limitów miejsc, ani ograniczeń wiekowych, dzięki czemu były one dostępne dla każdego .

W ramach projektu organizowano różnorodne działania, które ukierunkowane były na wzmocnienie kapitału społecznego, w tym m.in. podnoszeniu kompetencji osób z obszaru LSR, aktywizowaniu społeczności lokalnej w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, podejmowaniu wspólnych inicjatyw , promowaniu zdrowego trybu życia oraz działań nt pierwszej pomocy, bezpieczeństwa, czystego powietrza. Wykorzystane zostały różne formy przekazywania wiedzy – tradycyjna – szkolenia, warsztaty, praca grupowa oraz tez z wykorzystaniem portalu internetowego.

Grupy które były objęte działaniami to:

– Dzieci i Młodzież – które uczestniczyły w warsztatach nt.: zdrowego odżywiania, kursach pierwszej pomocy, bezpiecznych wakacji nad wodą oraz podstaw przedsiębiorczości, ekonomii  i innowacji.

– Dorośli oraz Seniorzy – którzy uczestniczyli w warsztatach nt.: zdrowego odżywiania i wpływu aktywności ruchowej, analizy profilu osobowościowego oraz poprawy współpracy międzyludzkiej, postaw przedsiębiorczych i zachęcania do zakładania własnej działalności gospodarczej/ firmy, indywidualnym doradztwie m.in. nt pozyskiwania środków dotacyjnych na własną działalność gospodarczą.
W projekcie wzięło blisko 1300 uczestników.

Podsumowaniem projektu była konferencja: “Jak innowacje w firmach przekładają się na życie zwykłych ludzi oraz społeczna odpowiedzialność biznesu”, która odbyła się w  środę 20 marca 2019 w Domu Kultury w Tuchowie. Przestawione zostały m.in. tematy sztucznej inteligencji w sprzedaży, wykorzystania gier i grywalizacji w edukacji i biznesie, wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w procesach projektowania.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez LKS Burzyn
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odpowiedz

Scroll To Top