Rozbiegana Małopolska 2020

W 2020 r. LKS Burzyn realizował projekt pn. „Rozbiegana Małopolska  2020” w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – “Małopolska na sportowo” . W ramach projektu odbyły odbyły się wydarzenia biegowe dla dzieci i dorosłych w Tarnowie, Borzęcinie, Brzesku i Tarnowie. W cyklu 4 imprez biegowych w sumie wzięło 1000 osób. Projekt miał na celu popularyzację sportu i podniesienie aktywności fizycznej społeczeństwa oraz możliwości udziału w aktywności sportowej dla całych rodzin, tworzeniu atrakcyjnych warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego w Małopolsce.


Odpowiedz

Scroll To Top