Tour de Pogórze – Ryglice

Dnia 23 lipca 2022 w Ryglicach odbył się bieg oraz marsz nordic walking w ramach “Tour de Pogórze”, które jest częścią projektu “Promocja Pogórza poprzez organizację 5 wydarzeń rekreacyjno-sportowych oraz 5 wydarzeń ekologiczno-rekreacyjnych”.

W wydarzeniu udział wzięło ok. 150 uczestników w tym dzieci, młodzież i dorośli. Przy pięknej pogodzie wszyscy aktywnie spędzili czas z rodzinami w Ryglicach. Wszyscy otrzymali medale oraz poczęstunek, natomiast dla najlepszych uczestników czekały nagrody.

Tour de Pogórze – to seria pięciu otwartych imprez rekreacyjnych, obejmujących biegi i nordic walking na różnych dystansach w Gminach należących do regionu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju: Ryglice, Szerzyny, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski i Tuchów.

Wydarzenie było dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. To było prawdziwe święto aktywności fizycznej, promujące obszar Pogórza jako doskonałe miejsce do turystyki i sportu, ale również promujące lokalne wyroby dzięki stoiskom regionalnym.
Udział w wydarzeniu był darmowy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odpowiedz

Scroll To Top