Wycena wykonania usług – Nagranie i stworzenie filmu promocyjnego – 5 sztuk

Opublikowanie zapytania: 4.05.2018

Zwracamy się z zapytaniem o wycenę poniższych usług

dla

LKS Burzyn,
Burzyn 221, 33-170 Tuchów
NIP: 993 025 44 26

Nagranie i stworzenie filmu promocyjnego – 5 sztuk

Ilość: 5 sztuk – film reklamowy

Wymagania zleceniodawcy:
– Jakość min: Full HD
– Min. czas trwania 1 filmu: między 5-10min
– Techniki nagrywania: dynamiczne, statyczne, ujęcia po klatkowe, ujęcia z powietrza,
– Wysokiej jakości filmy promujące region LSR PSR zgodnie z celami zadania, Zintegrowana promocja obszaru LGD. Filmy dotyczące 5 Gmin należących do LSR PSR.

Termin dostawy styczeń 2019 r.

Termin nadsyłania ofert: 30.05.2018

Termin ważności oferty 30 dni


Wyceny należy składać/nadsyłać: LKS Burzyn, Burzyn 221, 33-170 Tuchów

Odpowiedz

Scroll To Top