Zapytanie PROW/4/2022– Wycena usług – Film promocyjny z wydarzenia – 5 szt

Opublikowanie zapytania: 15.06.2022

Wycena dla: Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych,
Burzyn 221, 33-170 Tuchów
NIP: 993 067 13 54

Zwracamy się z zapytaniem o wycenę poniższych usług:

Film promocyjny z wydarzenia – 5 szt

Szczegóły oferty:

• Ilość filmów: 5 sztuk
• Materiał jakości min. Full HD (1920x1080px)
• Minimalna długość 1 szt. filmu – 2 min. (minimalna ilość ujęć/przejść w materiale 30szt.)
• Profesjonalny montaż filmu z podkładem dźwiękowym
• Użycie różnych technik nagrywania (m.in. statyczne, dynamiczne, dron)
• Wykonawca w zakresie zadań wyżej określonych w zobowiązany jest do umieszczania herbów/logo przekazanych przez Zamawiającego wraz z uwzględnieniem wymogów zawartych w księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020
• Dojazd na miejsca realizacji zdjęć/ujęć we własnym zakresie
• Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie (majątkowe) do wykorzystywania materiałów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w różnych kanałach promocyjnych
• Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu sprzętu audiowizualnego, umożliwiającego osiągnięcie najlepszych efektów artystycznych, świetlnych i technicznych, za który Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Pobierz wzór oferty >>>>

Rozliczenie: Faktura

Termin realizacji: do ustalenia z zamawiającym wg. terminów wydarzeń promocyjnych  

Termin nadsyłania ofert: 28.06.2022

Termin ważności oferty 30 dni

Wyceny należy składać/nadsyłać osobiście pod adresem:

Stowarzyszenie Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych
Burzyn 221, 33-170 Tuchów

W godzinach od 8:00 do 16:00

Lub mailowo podpisany skan: [email protected]

kontakt: 604 392 461

Odpowiedz

Scroll To Top