Ogólne Newsy

Zapisy do projektu Klub Pozytywnego Seniora

Zapisy do projektu Klub Pozytywnego Seniora

Od 1 lipca 2015r. rusza projekt Klub Pozytywnego Seniora. Projekt ma na celu propagowanie zdrowego odżywiania, czynnego wypoczynku oraz rekreacji ruchowej wśród seniorów 50+. Integracji wewnątrz i międzypokoleniowej wraz z podniesieniem jakości życia osób starszych i poprawy ich kondycji fizycznej i psychofizycznej. Podczas projektu chcemy zrealizować I. Warsztaty zasad zdrowego odżywiania wśród seniorów II. Warsztaty aktywnego wypoczynku, rekreacji ruchowej z kijkami nordic ...

Więcej »

I RATA PODATKU za rok 2015

I RATA PODATKU za rok 2015

Sołtys wsi Burzyn informuje, że I RATA PODATKU za rok 2015 przyjmowana będzie w dniach: środa 11 marca – godz. 8:00 – 12:00 czwartek 12 marca – godz. 8:00 – 12:00 i 16:00 – 18:00 piątek 13 marca – godz. 8:00 – 12:00 sobota 14 marca – godz. 8:00 – 12:00 w DOMU KULTURY W BURZYNIE.

Więcej »

Wybrano Sołtysa i Radnych!

Wybrano Sołtysa i Radnych!

Wyniki wyborów na Sołtysa Ropski Wacław TAK – 205 głosów NIE – 10 głosów Wyniki wyborów na członka rady sołeckiej Do rady sołeckiej wybrano 9 członków: Chwistek Kazimierz – 131 głosów Duran Mieczysław – 126 głosów Pypeć Tomasz – 123 głosów Jamka Robert – 121 głosów Madej Stanisława – 108 głosów Nalepka Marek – 101 głosów Wesołowski Grzegorz – 93 głosów Stanuch ...

Więcej »

Wybory sołeckie! 8 marca 2015r

Wybory sołeckie! 8 marca 2015r

W najbliższą niedzielę  8 marca 2015 roku odbędą się Wybory Sołtysa i do Rady Sołeckiej  w DOMU KULTURY W BURZYNIE Głosować można w godzinach od 7:00 do 17:00 Kandydat na sołtysa Ropski Wacław (50 lat) Kandydaci na członka rady sołeckiej Chwistek Kazimierz (66 lat) Duran Mieczysław (41 lat) Hawrylak Piotr (50 lat) Jamka Robert (40 lat) Nalepka Marek (59 lat) ...

Więcej »

Nakazy płatnicze

Nakazy płatnicze

Sołtys wsi Burzyn informuje, że nakazy płatnicze na rok 2015 wydawane będą w niedzielę 8 lutego w godz. 14:00 – 18:00 w DOMU KULTURY W BURZYNIE.

Więcej »

Podział subwencji dla Burzyna

Podział subwencji dla Burzyna

Podział subwencji dla Burzyna Wysokość środków wydzielonych do dyspozycji sołectwa Burzyn na rok 2015: 53 700 zł.  Po naradzie radni Rady Sołeckiej zaproponowali następujący podział środków: Drogi gminne – 30 000 zł Odśnieżanie –  9 000 zł OSP – 4 000 zł DK Burzyn – 2 000 zł Mienie komunalne – 7 000 zł Rezerwa budżetowa  – 1 700 zł ...

Więcej »

Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie

Sołtys wsi Burzyn informuje, że ZEBRANIE WIEJSKIE odbędzie się dnia 25.01.2015 o godz. 16:00 w DOMU KULTURY W BURZYNIE. Porządek zebrania: 1. Otwarcie Zebrania i przedstawienie porządku obrad. 2. Przedstawienie projektu budżetu gminy Tuchów na 2015 rok oraz uchwał podatkowych. 3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej. 4. Zapoznanie z zasadami wyborów sołtysów i rad sołeckich. 5. Zgłaszanie kandydatów na członków ...

Więcej »

Opłaty za gospodarowanie odpadami bez zmian

Opłaty za gospodarowanie odpadami bez zmian

W 2015 roku na terenie gminy Tuchów nie zmieniono stawek opłat za gospodarowanie odpadami – odpady segregowane 8,00 zł, odpady zmieszane 15,00 zł. Nie ulega również zmianie wzór formularza deklaracji, w związku z tym nie ma konieczności wypełniania nowej deklaracji na 2015 rok. [źródło]

Więcej »

Wybory samorządowe – jak głosowano w Burzynie?

Wybory samorządowe – jak głosowano w Burzynie?

Do wyborów było 1040 uprawnionych osób. Wydano 544 karty do głosowania. Liczba głosów ważnych – 520. Liczba głosów nieważnych – 24. Frekwencja wyniosła 52,3% ! Naszym przedstawicielem w Radzie Miejskiej w Tuchowie będzie p. Kazimierz Chwistek. Oto szczegóły głosowania na radnych: Kazimierz Chwistek – 160 głosów Danuta Wiejacka – 145 głosów Grzegorz Wesołowski – 97 głosów Tomasz Dudek – 83 ...

Więcej »
Scroll To Top